OVHS025A | Holland & Sherry HS1992A Cashmere Pure Opulence Overcoat

Holland & Sherry

  • $78,800.00


Holland & Sherry 是英國傳統頂級布料品牌之一,與Scabal並列擁有全球最頂尖的紡織技術。Holland & Sherry的布料無論是結構和色澤,都是其他品牌難以相提並論的。